ማስታወቂያ
  January 11, 2021    News

በ2012 ዓ.ም በፀትታ ችግር ምክንያት ትምህርት ያቋረጣሁ ተማሪዎች በሙሉ